Tỉ lệ sống trên 10 năm của bệnh nhân ung thư tại Nhật đạt 58.3%, tăng 4% cao so với số liệu của 4 năm trước

Tỉ lệ sống trên 10 năm của bệnh nhân ung thư tại Nhật đạt 58.3%, tăng 4% cao so với số liệu của 4 năm trước

Tỉ lệ sống trên 10 năm của bệnh nhân ung thư tại Nhật đạt 58.3%, tăng 4% cao so với số liệu của 4 năm trước Ngày 19/11 vừa qua, Trung tâm nghiên cứu Ung thư Quốc Gia Nhật Bản vừa công bố số liệu về tỉ lệ sống trên 10 năm của 94000 bệnh nhân bị chẩn đoán ung thư trong...
wapjmg